Algemene voorwaarden

Alphen aan den Rijn 28-05-2015

1. Algemene bepalingen

1.1 Hendrick’s fest is een initiatief van Hendrick’s Pub in samenwerking met KT-Events. KT Events is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den haag onder nummer: 58603751 en Hendrick’s Pub is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den haag onder nummer 58786473. Samen worden zij verder aangeduid als de organisatie van Hendrick’s Fest. E info@ktevents.nl W www.ktevents.nl
1.2 De organisatie van Hendrick’s fest heeft als doel het organiseren van een speciaalbier evenement waarbij de bezoekers verschillende speciaal bieren kunnen nuttigen onder begeleiding van akoestische muziek. Op deze evenementen zijn ook diverse eetstands aanwezig die de bezoekers voorzien van verschillende soorten ambachtelijk eten.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met de organisatie van Hendrick’s fest wordt gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.

2. Kaartverkoop

2.1 Kaartverkoop wordt gerealiseerd in samenwerking met mcactive.nl. MCActive is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag onder nummer 27319667.
2.2 Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen.
2.3 Bij annulering van een artiest kunnen kaarten niet worden geretourneerd. De organisatie zal trachten een vervangende, vergelijkbare artiest te programmeren.
2.4 Bij annulering van het gehele evenement zullen alle betaalde gelden, zonder geld in te houden, geretourneerd worden aan de betrokkenen.
2.5 Het commercieel doorverkopen van tickets is niet toegestaan.

3. Annulering door organisatie

3.1 Er is geen minimum en/of maximum leeftijd. Voor personen onder de 18 jaar is het zonder begeleiding van een volwassene niet toegestaan het evenement te bezoeken. Bij binnenkomst wordt mogelijk gevraagd om legitimatie. Zonder legitimatie of bij twijfel over de echtheid daarvan wordt de toegang tot het evenement geweigerd. De organisatie heeft altijd het laatste woord als u van het evenement wordt verwijderd.
3.2 Bij het verlaten van het evenement is, zonder opnieuw aanschaffen van een entreebewijs, geen toegang meer mogelijk.
3.3 (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het evenement geschiedt voor eigen rekening en risico.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.

5. Privacy

5.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met Hendrick’s Fest.
5.2 Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan een evenement van de organisatie van Hendrick’s Fest geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

6. Veiligheid

6.1 Bij alle activiteiten tijdens een evenement van de organisatie van Hendrick’s Fest staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
6.2 De organisatie van Hendrick’s Fest behoudt zich het recht voor deelnemers van het evenement te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
6.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.
6.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.
6.5 Het nuttigen van alcoholhoudende consumpties door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan op het evenement
6.6 Het nuttigen van hard- en/of softdrugs in niet toegestaan op het evenement.
6.7 Het is niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, paraplu’s, zonnebrand, deodorant, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen. De beveiliging heeft in deze altijd het laatste woord. Om het geheel enigszins soepel te laten verlopen is het raadzaam aanwijzingen en/of voorschriften van het ordepersoneel op te volgen. Bij binnenkomst wordt er gevisiteerd.
6.8 Het dragen van kleding en/of accessoires met daarop racistische, nationalistische uitingen, uniformen, alsmede voetbalgerelateerde kleding is niet toegestaan.